Polityka prywatności

… czyli co z moją prywatnością?

Dołożymy wszelkich starań odnośnie Twojej prywatności. Jedynie od Ciebie zależy co zostanie udostępnione.

… a co z moimi danymi osobowymi?

Przechowywane i przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe to te, które podałeś podczas rejestracji w serwisie. Masz nad nimi pełną kontrolę, możesz je edytować oraz usuwać. Twoje dane osobowe nie są nigdzie przekazywane a przetwarzanie nie wykracza po za obręb serwisu. W celu pełnej funkcjonalności wielkieotwarcia.pl korzysta z mechanizmu plików cookies.

Definicje

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych – Zgodnie z art. 4 pkt. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pliki CookiesHTTP Cookie (tłumaczone czasem jako plik cookie, w skrócie cookie, również ciasteczko) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.


Zarejestruj się i śledź nadchodzące wielkie otwarcia w Twojej okolicy!

wielkieotwarcia.pl - WIELKIE OTWARCIA nowych marketów, restauracji, sklepów i salonów.

Dołącz do naszej społeczności
i nie przegap żadnego wielkiego otwarcia!